Allmänna villkor

PRIVATKUND

Dessa allmänna villkor gäller för tjänster som BoomerangTvätt (ClimaNordic Solution AB) senare benämnd som “BoomerangTvätt”, utför i enlighet med beställning. För att avvika från dessa villkor måste BoomerangTvätt och kunden göra en särskild skriftlig överenskommelse.

 1 . VÅRT ANSVAR

BoomerangTvätt utför arbete på kundens fastighet. I huvudsak avses rengöring och behandling av fasader, tak och andra ytor.

Vi ansvarar för att utföra rengöring och behandling i enlighet med angivna rutiner och i enlighet med överenskommelse med kund. Om det krävs ytterligare åtgärd än avtalat ska kund kontaktas och ges chans att ta ställning till uppdraget.

BoomerangTvätt är fri från ansvar om vår personal varit normalt aktsam eller om en skada eller försening orsakats av kundens fel eller försummelse.

2. VÅR TJÄNST

Beskrivning av tjänsten: Vi är specialister på rengöring och behandling av tak, fasader och andra ytor.

Vi kan inte garantera borttagning av svårare fläckar/missfärgningar på fasad, tak eller andra ytor då alla underlag är olika och därmed förutsättningarna.
Försök kan göras med kemikalier av olika styrka efter ök. med kunden. Inte heller då kan BoomerangTvätt garantera att fläckar, missfärgningar mm kan avlägsnas.

Väldigt nedsmutsade fönster som kräver extra grovrengöring eller färgborttagning debiteras extra. Tillval kan göras av kund i samband med beställning annars debiterar vi extra för detta. Om kund önskar ytterligare arbete utfört, när vi är på plats, styrs möjligheterna till detta av dagens planering och mån av tid. Vi gör alltid vårt yttersta för att göra alla nöjda.

Schemaläggning: Vi leder och fördelar arbetet efter geografiska områden och rådande väderlek. Kunden kan inte boka in specifikt datum och tid, men får givetvis inkomma med önskemål. BoomerangTvätt har rätten att med mycket kort varsel vid exempelvis väderomslag att göra ändringar i schema och meddela kund. 

Information: Vi aviserar innan vi besöker kund via e-post eller SMS.

Prisberäkning: Fast pris enligt signerad offert gäller, eventuella tillägg kommer meddelas kund för ställningstagande innan det utförs. Vid bokning av fönstertvätt beräknas priset på antal fönster som kontrolleras av personal på plats.

3.  KUNDENS ANSVAR

För att vara kund hos oss måste vi spara ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter i våra register. Felaktigheter ger oss rätten att avbryta beställning och neka kunden tjänsten.

Kundens fastighet/tomt är vår arbetsplats och personalen behöver fri passage och tillgång till ytorna som ska rengöras och/eller behandlas. Föremål som står i vägen ger oss rätten att avbryta beställning eller avstå utförande av vissa områden utan prisavdrag.

RUT/ROT-avdrag: Kunden ansvarar för att ta reda på om hen kan nyttja RUT/ROT-avdrag. Om Skatteverket nekar RUT/ROT-avdrag faktureras kunden mellanskillnaden i efterhand. 

Tak och fasad: Kunden är skyldig att meddela om tidigare behandlingar och rengöringar utförts på ytan samt ange tidpunkt för detta. 

Fönstertvätt: Gällande fönster som kräver speciell behandling, ytbehandlade fönster som t.ex. självrengörande fönster, solfilm mm åligger det kunden att informera BoomerangTvätt om detta. 

Avbokning: Kunden ansvarar för att av/omboka vårt besök senast kl 07.00 dagen innan som arbetet skulle ha utförts.

4. REKLAMATION

Om du inte är nöjd vill vi att du berättar det för oss! Skicka ett mail snarast (senast 3 arbetsdagar efter utfört arbete) med ditt kundnummer till: info@boomerangtvatt.com

Om klagomål inte har framförts inom nu nämnda frister, går kunden miste om rätten att göra gällande påföljder för bristfälligt utfört arbete.

5. EKONOMI

Vi fakturerar efter utfört arbete. Vi debiterar avgifter för framkörning och för materialkostnad, á 25kr/arbetstillfälle. Denna avgift innefattas inte av RUT/ROT-avdraget.

Felaktigheter i faktura måste reklameras senast en vecka innan förfallodagen. Betalningsvillkor sker 14 dagar netto. Efter 14 dagar tillkommer en påminnelseavgift (á 60 kr). Vid obetalda fakturor lämnas ärendet till Kronofogden.

6. URSÄKTLIGT AVTALSBROTT (force majeure)

Force majeure befriar parter från att uppfylla sina delar i ett avtal och handlar om ovanliga händelser som varken vi eller du kan förutse. Om något inträffar på detta sätt är det ofta ingen av part som är ansvarig. Exempel: naturkatastrofer, krig, strejker, uppror eller terroristattentat.

7. ÖVRIGT

Dessa kundvillkor kan komma att ändras och publiceras på www.boomerangtvatt.com

Vid publiceringen kommer ändringar att beskrivas och träda i kraft en månad efter publicerat datum.

Uppdaterad och gäller från och med 2022-10-01

FÖRETAGSKUND

Dessa allmänna villkor gäller för tjänster som BoomerangTvätt (ClimaNordic Solution AB) senare benämnd som “BoomerangTvätt”, utför i enlighet med beställning. För att avvika från dessa villkor måste BoomerangTvätt och kunden göra en särskild skriftlig överenskommelse.

1 . VÅRT ANSVAR

BoomerangTvätt utför arbete på kundens fastighet. I huvudsak avses rengöring och behandling av fasader, tak och andra ytor.

Vi ansvarar för att utföra rengöring och behandling i enlighet med angivna rutiner och i enlighet med överenskommelse med kund. Om det krävs ytterligare åtgärd än avtalat ska kund kontaktas och ges chans att ta ställning till uppdraget.

BoomerangTvätt är fri från ansvar om vår personal varit normalt aktsam eller om en skada eller försening orsakats av kundens fel eller försummelse.

  1. VÅR TJÄNST

Beskrivning av tjänsten: Vi är specialister på rengöring och behandling av tak, fasader och andra ytor.

Vi kan inte garantera borttagning av svårare fläckar/missfärgningar på fasad, tak eller andra ytor då alla underlag är olika och därmed förutsättningarna.
Försök kan göras med kemikalier av olika styrka efter ök. med beställare. Inte heller då kan BoomerangTvätt garantera att fläckar, missfärgningar mm kan avlägsnas.

Väldigt nedsmutsade fönster som kräver extra grovrengöring eller färgborttagning debiteras extra. 

Schemaläggning: Vi leder och fördelar arbetet efter geografiska områden och rådande väderlek. Kunden kan inte boka in specifikt datum och tid, men får givetvis inkomma med önskemål. BoomerangTvätt har rätten att med mycket kort varsel vid exempelvis väderomslag att göra ändringar i schema och meddela kund. 

Information: Vi aviserar innan vi besöker kund via e-post eller SMS.

Prisberäkning: Fast pris enligt signerad offert gäller, eventuella tillägg kommer meddelas kund för ställningstagande innan det utförs.

3. KUNDENS ANSVAR

Vattenutkastare/Vattenkran och 230V eluttag ska finnas på arbetsplatsen om inte annat är överenskommet. Tillgång till toalett ska finnas på arbetsplatsen. 

Vår personal behöver fri passage och tillgång till ytorna som ska rengöras och/eller behandlas. Ej framkomliga ytor ger oss rätten att avbryta beställning eller avstå utförande av vissa områden utan prisavdrag.  

Tak och fasad: Kunden är skyldig att meddela om tidigare behandlingar och rengöringar utförts på ytan samt ange tidpunkt för detta. 

Fönstertvätt: Gällande fönster som kräver speciell behandling, ytbehandlade fönster som t.ex. självrengörande fönster, solfilm mm åligger det kunden att informera BoomerangTvätt om detta. 

Avbokning: Kunden ansvarar för att av/omboka vårt besök senast kl 07.00 dagen innan arbetet ska utföras.

  1. REKLAMATION

Vid reklamation skicka ett mail snarast (senast 3 arbetsdagar efter utfört arbete) med kundnummer till: info@boomerangtvatt.com

Om klagomål inte har framförts inom nu nämnda frister, går kunden miste om rätten att göra gällande påföljder för bristfälligt utfört arbete.

  1. EKONOMI

Vi fakturerar efter utfört arbete. 

Felaktigheter i faktura ska reklameras senast en vecka innan förfallodagen. Betalningsvillkor sker 14 dagar netto. Efter 14 dagar tillkommer en påminnelseavgift (á 60 kr). Vid obetalda fakturor lämnas ärendet till Kronofogden.

  1. URSÄKTLIGT AVTALSBROTT (force majeure)

Force majeure befriar parter från att uppfylla sina delar i ett avtal och handlar om ovanliga händelser som varken vi eller du kan förutse. Om något inträffar på detta sätt är det ofta ingen av part som är ansvarig. Exempel: naturkatastrofer, krig, strejker, uppror eller terroristattentat.

  1. ÖVRIGT

Dessa kundvillkor kan komma att ändras och publiceras på www.boomerangtvatt.com

Vid publiceringen kommer ändringar att beskrivas och träda i kraft en månad efter publicerat datum.

Uppdaterad och gäller från och med 2022-10-01