Rensning av hängrännor

Hängrännorna har en viktig uppgift, att leda regn och smältvatten bort från huset. För att detta ska fungera behöver vattnet fri passage i dina takrännor.

Årligt underhåll

För att undvika stopp i hängrännor rekommenderar vi rensning av dem 1 gång/år, helst när löven fallit på senhösten. Löv, kvistar, slam och annat som fastnar i hängrännan behöver tas bort för att inte stoppa upp vattenflödet.

Om fukt hålls kvar i hängrännan kan det orsaka rostskador eller ännu värre leda in vatten mot huset. Problem som är både komplexa och kostsamma att lösa.