Tvätt av solpaneler

Tvätt av solpaneler är lösningen när partiklar i luften och närmiljön försämrar solpanelers upptagningsförmåga. Vi tvättar med 100% ultrarent vatten och  panelerna kan nå sin fulla kapacitet.

De flesta solceller på marknaden är självrengörande och ska klara normal nedsmutsning av olika slag. Det finns inte så mycket svensk forskning på området att tillgå, men det talas om att en smutsig solpanel kan tappa så mycket som upp till 35% av sin produktion.

Underhåll av solpaneler

Vi rekommenderar tvätt av solpaneler om när det finns tung trafik, industrier och mycket träd i direkt anslutning. 

För bästa effekt är det viktigt att ytan lämnas helt ren, utan hinnor från kranvatten eller rengöringsmedel. Ultrarent vatten lämnar en neutral yta och återsmutsningen hämmas. Vi tvättar solpaneler 1-2 ggr/säsong från marken med långa skaft och har säkerheten i behåll.

Besök gärna Boomerangtvätts Youtubekanal för att se hur det Ultrarena vattnet fungerar.

  • Kostnadseffektivt - låg kostnad och bättre effekt på anläggningen

  • Miljövänligt - inga kemikalier

  • Synligt resultat - estetiskt tilltalande på taket

Ja, jag vill bli kontaktad av ansvarig säljare