Tvätt av solpaneler

Partiklar i luften och närmiljön kan försämra solpanelers upptagningsförmåga.
Vi tvättar med 100% ultrarent vatten så att panelerna kan nå
sin fulla kapacitet.

De flesta solceller på marknaden är behandlade för att vara ”självrengörande” och klara smuts av olika slag. Behandlingen mattas dock oftast av ganska fort och smutsen fastnar som följd. Det finns inte så mycket svensk forskning på området att tillgå, men det talas om att en smutsig solpanel kan tappa så mycket som upp till 35% av sin produktion.

  • Kostnadseffektivt

    Rengöring till en låg kostnad och en bättre effekt på anläggningen

  • Miljövänligt

    Inga kemikalier och solpanelerna kan producera ännu mer grön el.

  • Synligt resultat

    Rena solpaneler både syns och tar upp ljuset bättre.

Hur går det till?

Solpaneler kräver ytterst lite underhåll. Om naturlig rengöring med hjälp av väder och vind är tillräcklig beror på vad som finns i närmiljön. Exempel på faktorer är tung trafik, industrier och mycket träd.

För att rengöringen ska ha positiv effekt är det mycket viktigt att ytan lämnas helt ren utan hinnor från kranvatten (bla. kalk) eller rester av kemikalier.

Ultrarent vatten lämnar en ren och neutral yta och återsmutsning hämmas. Vi tvättar solpaneler 1-2 ggr/säsong och arbetar från marken med långa skaft och har säkerheten i behåll.

Rengöring av solpaneler med ultrarent vatten