FASADTVÄTT FÖR DITT HUS

Det växer på våra hus som aldrig förr och forskning visar att klimatförändringarna bidrar. 
Huvudsakligen är det tre kategorier av mikrobiell påväxt som angriper våra fasader.

VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM VÄXER PÅ VÅRA HUS?

Alger finns på alla huset ytor och kan vara gröna och ibland röda. Mossa trivs mest på skuggiga ytor.
Lavar växer långsamt och sitter hårt på ytan och tar därför längst tid att få bort.

Påväxt gör angripna ytor fuktiga och materialen förstörs snabbare.
När det väl börjar växa går det fort.

fasadtvätt