Fasadtvätt

Boomerangtvätt erbjuder två metoder inom fasadvård, fasadtvätt och en biologiskt nedbrytbar behandling av fasad. En hållbar och effektiv rengöring för alla sorters fasader, alltid till ett fast pris.

Varför fasadtvätt?

Växtlighet på fasader binder fukt som kan leda till mögelangrepp. På en rengjord fasad rinner vatten av effektivt och bort från huset. Algväxter, lavar och smuts får också svårare att få fäste och växa efter en fasadtvätt. Det estetiska utseendet förbättras direkt och lämnar ett långvarigt resultat

Vi rekommenderar starkt fasadtvätt med Ultrarent vatten innan ommålning av fasad.


Metoder

Vi arbetar med två etablerade och skonsamma metoder inom fasadvård, alltid till fast pris. Fasadens material och graden av angrepp avgör vilken metod som lämpar sig. Vi kommer alltid ut och besöker fastigheten för en bedömning innan arbete offert skrivs.
Vårt besök är givetvis kostnadsfritt och du får samtidigt möjlighet att ställa frågor

Fasaden tvättas med 100% ultrarent vatten från marken med teleskopskaft. Vi kan tvätta upp till 20 meter från marken.
Samtidigt som vi tvättar din fasad kommer vi även tvätta dina fönster utvändigt.

Utöver att fasaden blir ren fungerar Ultrarent vatten som ett anti alg och mögelmedel som hämmar och försvårar återväxt på den tvättade ytan. Sporer och smuts försvinner som annars skulle bundit fukt till fasaden.

Vid behov behandlas fasaden med en skonsam kemisk-teknisk produkt som är biologiskt nedbrytbar. Dag 1 läger vi på behandlingen och dag 2 tvättar vi fasaden.