Fasadtvätt

Vi erbjuder två metoder inom fasadvård. När du anlitar oss hjälper vi dig att förebygga behovet av framtida renoveringar och innan skadorna blir ett faktum.

Varför fasadtvätt?

Fasadens utseendet förbättras omedelbart med ett långvarigt resultat.  Växtlighet på en fasad binder fukt och kan leda till mögelangrepp. På en ren fasad rinner vatten av och bort från husväggen. Dessutom får algväxter, lavar och smuts mycket svårare att växa fast på nytt. Vi rekommenderar tvätt med Ultrarent vatten innan ommålning.

Vi arbetar med två etablerade och skonsamma metoder inom fasadvård. Fasadens material och skick avgör vilken metod som lämpar sig. Vi besöker alla fastigheter för bedömning innan arbete kan påbörjas.

Fasaden tvättas med 100% ultrarent vatten från marken med teleskopskaft. Vi kan tvätta upp till 20 meter från marken.
Samtidigt som vi tvättar din fasad kommer vi även tvätta dina fönster utvändigt.

Utöver att fasaden blir ren fungerar Ultrarent vatten som ett anti alg och mögelmedel som hämmar och försvårar återväxt på den tvättade ytan. Sporer och smuts försvinner som annars skulle bundit fukt till fasaden.

Vid behov behandlar vi fasaden med en kemisk-teknisk produkt, som är biologiskt nedbrytbar. Vid första tillfället lägger vi på behandlingen och vid det andra tillfället tvättas fasaden.

Boka demo

Vi kommer och tvättar ca 1 m2 fasad och Ni får se skillnaden på plats.

Se fler filmklipp på vår Youtubekanal.