Sten och tralltvätt till fast pris

Boomerangtvätt erbjuder sten och tralltvätt till fast pris.  På en ren trall/stenläggning rinner vatten bort mer effektivt och ytan hålls renare. Trätrallen får ny lyster efter tvätt och stenläggningar ljusas upp märkbart. Du får ett omedelbart resultat som efter torktiden syns mycket tydligt.

Tvätt av dessa utemiljöer rekommenderar vi att göra vår och höst. Tänk på att trätrall  med fördel kan behandlas (olja eller liknande) efter tvätt och torkning. Tala med din lokala färgbutik för rekommendationer. Vi erbjuder också en ytbehandling för de flesta material, även trätrall.

ROT-avdrag

Som ägare till villa eller småhus kan du nyttja ROT-avdrag vid tvätt av trall och stenläggning i anslutning till ditt hus. ROT-avdraget är 30% och vi sköter all kontakt med Skatteverket. För att kunna nyttja ROT-avdrag kommer vi att be om ditt namn personnummer och fastighetsbeteckningen.

Prislista

Vi arbetar med fasta priser per kvm.

Trall/Stentvätt  
Skrubblning med maskin (slät yta)    70 kr/kvm efter ROT   (100 kr/kvm utan avdrag)

Marktvätt högtryck
Betong, Asfalt mm (ojämn yta)          70 kr/kvm efter ROT   (100 kr/kvm utan avdrag)

Grönbehandling 
Sten, Trall, Betong, Asfalt mm           40 kr/kvm efter RUT  (80 kr/kvm utan avdrag)

Ytbehandling
Sten, Trall, Betong, Asfalt mm           56 kr/kvm efter ROT  (80 kr/kvm utan avdrag)