Hydrofobering är ett annat ord för ytbehandling som ger ett osynligt skydd åt mineraliska ytor.
Används som slutbehandling efter tvätt eller/och GRÖN-behandling av tak, fasader, marksten, murar och inte minst trätrall.


Fördelen med hydrofobering är att den behandlade ytan håller sig ren, torr och reducerar det framtida underhållsbehovet markant. Genom att stänga ute fukten begränsas grogrunden för mossa, alger och lavar att växa.

Ytbehandlingen består av en färglös, lättflytande vätska som innehåller silaner, dvs. små molekyler som tränger in i materialet och gör det vattenavstötande. Samtidigt fortsätter materialet att släppa ut vattenånga. Precis som vattnet rinner av en fågel kommer vattnet pärla sig ovanpå den behandlade ytan.

Vill du veta mer om ytbehandling?
Ring 010- 30 30 050