Grus i hängrännorna är ett tecken på att vattnet rinner åt rätt håll, dvs ner i hängrännan. Och det är positivt.
Själva förklaringen till gruset är däremot att takpannornas ytskikt börjar bli slitet eller är helt borta. 

 

Ett slitet eller obefintligt ytskikt gör att takpannan tar upp fukt och blir en lämplig grogrund för mikrobiell påväxt. Tänk också på att grus som följer regnvattnet ner i stuprör kan täppa till dräneringen om man har otur. 

Om du upptäcker grus i hängrännorna är det dags för en takbehandling.
Först behöver takpannornas skick bedömas, vi tittar bland annat på tjocklek och ev. skador.
Taket rengörs och /eller GRÖN-behandlas för att slutligen ytbehandlas, hydrofobering. Ytbehandlingen består av en färglös, lättflytande vätska som tränger in i materialet och gör det vattenavstötande. Samtidigt fortsätter materialet att släppa ut vattenånga.

Livslängden på en takpanna? 
Generellt brukar man säga att livslängden på en takpanna är 30 år och med rätt underhåll kan den klara många år till. Takpannans ytskikt klarar runt 15 år, sedan är det bortslitet av väder och vind. Att se över sitt tak och ytbehandla takpannorna med lagom intervaller är goda råd till alla husägare som vill förlänga livet på sitt tak.

Var försiktig! 
Arbete på tak medför alltid risker såsom fallolyckor. När du bokar in en bedömning av tak ser vi även över hängrännorna åt er. 

Boka bedömning av taket här. 

Vill du veta mer om ytbehandling och rensning av hängrännor?

Ring 010- 30 30 050