Innan solcellerna monteras är det viktigt att se över taket.
Hur mår taket? Vi hjälper er med en kostnadsfri bedömning av taket.

Boomerangtvätts bedömning innefattar:

  • Undersöka takpannornas tjocklek.
  • Se om läkten är torr.
  • Kontrollera att takpapp är slät och hel.
  • Se över valmtätningar och ränndalar.
  • Vid misstanke om fukt/mögel önskar vi se vind.

Vi ger ett muntligt utlåtande direkt på plats. Skriftlig sammanfattning och offert skickas med e-post oftast samma dag.
Vid upptäckt av fukt, mögel eller annans skada rekommenderar vi alltid att en oberoende certifierad besiktningsman undersöker taket innan vidare åtgärd.

Hur förbereds taket inför solceller? 

 

Ett friskt tak som kan hålla i många år förbereder och behandlar vi gärna inför montering av solceller. Vi tar bort smuts, mikrobiell påväxt avdödas och vi förseglar takpannan med en transparent yta eller med takfärg.
Alla tak är unika! Därför lägger vi upp en plan för just ditt tak.

Faktorer vi tittar på är när planeringen görs är:
– tidsram inför montering av solceller
– graden av påväxt och närmiljön.

Överhängande grenar rekommenderas alltid att tas bort.

Vill du veta mer om takvård inför montering av solceller? 
Ring Jimmy Farsbo på 072 – 23 23 001 eller kontakta oss här.