Det växer på våra hus och klimatförändringarna bidrar.
Påväxt gör angripna ytor fuktiga och materialen förstörs snabbare.
När det väl börjar växa går det fort.

Vad är det egentligen som växer på våra hus?
Det finns tre huvudsakliga kategorier som angriper våra hus.

  • Alger – finns på alla sorters ytor och kan vara gröna och ibland röda.
  • Mossa – trivs på tak och markytor, föredrar skuggiga ytor. Mossa växer i skarvar bildar med tiden klumpar.
  • Lav – trivs bäst på tak, tegel och stenplattor – växer långsamt och sitter hårt på ytan och tar längst tid att få bort.

Varför börjar det växa?
Svaret är att sporer finns nästan överallt i luften och väntar på rätt förutsättningar för att börja växa på en lämplig plats.

 

Förutsättningarna för att börja växa är:
1. Näring
2. Fukt
3. Ljus
4. Temperatur

Lösningen finns!

Tar man bort en av dessa fyra förutsättningar kan det inte fortsätta att växa.
Utomhus är näringen den enklaste förutsättningen man kan ta bort och det görs med hjälp av en GRÖN behandling.
Påväxten dör direkt och det tar en viss tid innan det luckras upp från materialet och spolas bort.

Vid en GRÖN-behandling behandlas taket och sen gör regnet resten av jobbet.
Ej väderutsatta ytor som fasader behöver tvättas, hur långt tid efter behandlingen beror på angreppet.
Med GRÖN-behandling är alger och mossa är borta inom ett år och lav inom 2 år.

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer.