Ska man egentligen tvätta solceller? Här rengörs paneler med ultrarent vatten

En solcellsanläggning kräver ytterst lite underhåll. Drift och skötsel av solceller ska vara bekymmersfritt och det är det oftast. Om naturens rengöring av solceller är tillräcklig beror mycket på omgivningen. Ska och behöver man tvätta solceller? Det beror på. Faktorer som smutsar ner solcellerna mer än genomsnittet är närhet till tung trafik, industrier eller mycket träd som avger pollen. Då kan det vara en god idé att rengöra solpanelerna 1–2 gånger om året. 

 

Självrengörande solceller – fungerar det?

De flesta solceller på marknaden är byggda för att vara självrengörande och klara väder, vind och smuts. Det finns inte så mycket svensk forskning på området att tillgå, men det talas om att en smutsig modul kan tappa så mycket som upp till 35% av sin produktion.

Regn ger en rengöring av modulerna vilket visat ge en högre solcellseffekt efteråt om modulerna var smutsiga före regnet. Slutsatsen blir att givetvis påverkar ett lager med smuts solcellernas upptagningsförmåga jämfört med helt rena solceller.

Ska man tvätta sina solceller?

Det är inte säkert att resultatet blir bättre, utan det kan rent utav skapas en hinna på panelerna om de rengörs på felaktigt sätt. Att tvätta solpaneler med vanligt kranvatten rekommenderas inte då vattnet innehåller kalk, salter och annat som skapar en ny hinna som skärmar av solstrålningen. Det kan var bättre att helt överlämna rengöringen till naturen.

Det diskuterar flitigt om diskmedlet Yes är det ultimata medlet att tvätta solpaneler med. Yes är ett diskmedel avsett för att tvätta glas. Vad man behöver ha i åtanke är att diskmedel främst är framtaget för att lösa fett och därför innehåller detsamma. Sköljer man inte bort diskmedlet extremt noga från solpanelerna kommer en hinna fett att finnas kvar. Då är frågan om det inte hade varit bättre att lämna solpanelerna otvättade.

Aspekten att klättra uppe på ett tak är en annan. Prioritera alltid din säkerhet och ta reda på gällande regler för hur man får vistas på ett tak. Läs mer på Boverkets hemsida. Går du upp på taket, tänk på att inte trampa på solpanelerna. Små mikrosprickor kan uppstå i kiselplattorna som försämrar hela anläggningens effekt.

Solcellstvätt med ultrarent vatten

Mycket smuts, vägdamm, spillning och pollen kan vara svårt att hantera för ett vanligt skyfall. I kombination med ultrarent vatten och mjuka borstar erbjuder vi en skonsam rengöring. Solceller tvättar vi vanligen med intervallerna 1-2 gånger per år. Vi arbetar från marken med långa skaft och har säkerheten i behåll.

Intressant är att vi har kunder, som följer sin elproduktion dag för dag, som vittnar om att de redan någon dag efter tvätten märker av en ökad kapacitet i din elproduktion. Så vi lämnar frågan ska och behöver man tvätta solceller öppen. Det beror helt enkelt på en rad faktorer.

Vårt erbjudande

Behöver du som bor i Östergötland vår hjälp att rengöra solpanelerna erbjuder vi dig en skonsam och effektiv rengöring. Dessutom försvårar metoden för ny smuts att få fäste.

Räkna på ditt pris här och se om du behöver rengöra med något mer på fastigheten när vi ändå är på plats hos dig.